Priser

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen.

Hvis du er sikret i gruppe 1, hvilket er det mest almindelige, er alle undersøgelser og behandlinger dækket, bortset fra visse attester, helbredserklæringer og vaccinationer.

Hvis du er sikret i gruppe 2 skal du selv betale for konsultation og tillægsydelser. 

 

Du kan betale med Mobile Pay (eller kontant). Vi tager ikke imod Dankort.

 

Privathonorarer:

Gruppe 2 konsultation             400 kr.
Gruppe 2 telefon- eller e-konsultation             100 kr.
Laboratoriebesøg             200 kr.
+ tillæg for laboratorieanalyser                          
Privat konsultation / turist             600 kr.

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATE VACCINATIONER 

Medbragte private vacciner mod fx skoldkopper, herpes zoster eller TBE : Vaccinationsgebyr 200 kr. pr. konsultation (inkl recept, vaccination og registrering i det danske vaccinationsregister).

Vacciner forud for udlandsrejse er ikke en del af den offentlige sygesikring. Kontakt en privat rejsemedicinsk klinik for vaccinationsplanlægning - det anbefales at gøre dette i god tid inden afrejse. 

Sportsdykkerattester udføres ikke i klinikken. Der henvises til Søfartsstyrelsens autoriserede læger: www.soefartsstyrelsen.dk

 

 

ATTESTATION AF SYGEMELDING (momsfritaget)

Mulighedserklæring             600 kr.
Varighedsattest / Erhverv             600 kr.
Varighedsattest / Studie                        300 kr.

 

 

 

 

 

NB: Vi sender ikke regning til din arbejdsgiver. Du lægger ud og får betalingsdokumentation med i hånden til brug ved refusion fra arbejdsgiver.

 

 

ATTESTER (priser er inkl. moms)

Rejseafbestillingsattest (FP910)             735 kr.
Ansøgning om handicapskilt             500 kr.
Kørekortsattest første gang              500 kr.
Kørekortsattest ved fornyelse*             750 kr.

 

 

 

 

 

 

* pga kronisk sygdom / medicin der kan påvirke evnen til at føre køretøj samt ifm. erhvervskørekort. 

Øvrige lægelige udtalelser afregnes efter tidsforbrug: 600 kr. pr. påbegyndt kvarter inkl moms. 

 

FORSIKRINGSATTESTER (priser er inkl moms). 

FP100, FP 140, FP 500, FP 510, FP 710, FP 910 (fast pris):  https://www.laeger.dk/attestnoeglen

FP220: 1500 kr.
FP300: 1000 kr.
FP350: 1500 kr.
FP360: 1500 kr.
FP401-I: 1500 kr.
FP401-II: 1500 kr.
FP410: 1000 kr.
FP420: 2500 kr.
FP430: 2500 kr.
FP440: 2500 kr.
FP450: 2500 kr.
FP460: 2500 kr.
FP470: 2500 kr.
FP480: 2500 kr.
FP490: 2500 kr.