FORNYELSE AF RECEPTER

Kronisk sygdom

Får du medicin for en kronisk sygdom vil vi se dig minimum en gang årligt og efter aftale forny recepterne frem til næste kontrol. 

Følges du hos en anden behandler (privatpraktiserende speciallæge eller i et ambulatorium) for en sygdom som du modtager behandling for, er det denne behandler, som er ansvarlig for at forny de pågældende recepter, indtil forløbet afsluttes.

Vanedannende medicin

Hvis du er i behandling med afhængighedsskabende lægemidler, skal du møde personligt op i klinikken for at få udskrevet disse. Dette er et krav i den gældende lovgivning for at sikre løbende dialog omkring udtrapning og kontrol med behandlingen.

Det gælder lægemidler i følgende grupper: 

  • Morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika) 
  • Beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner  
  • Lægemidler med centralstimulerende virkning (ADHD medicin)
  • Visse andre lægemidler med afhængighedspotentiale 

​Læs mere i:
Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Der udskrives ikke medicinsk cannabis i klinikken. I denne skrivelse fra DSAM kan du læse mere om baggrunden for ovenstående beslutning.